Espai agroalimentari a Katmandú

Projecte final de carrera

L’espai agroalimentari a Katmandú és un projecte que té com a base l’educació, el turisme i l’agricultura. Situat entre dos punts efervescents de la ciutat el projecte té voluntat d’actuar com a element cohesionador d’un barri en creixement. Per aconseguir-ho es proposa un programa amb l’agricultura i l’alimentació com a fil conductor: una escola agrària i de cuina, un mercat i un espai de restauració que reculli el flux turístic que circula entre els temples de Passupatinath i el barri de Boudhanat.

La disposició dels diversos cossos forma un pati central recordant la manera com es construeixen les tres ciutats antigues de la vall de katmandu; on els patis es converteixen en un espai de tranquilitat vers els carrers sorollosos i plens de pols. Els volums disgregats també són recomanables en zones amb alta activitat sísmica. El totxo vermell cuit als forns de la vall, la fusta i la xapa conformen una mica del Katmandú antic en aquesta part de la ciutat.

Date
Category
Obra nova