El corral

Es planteja la reconversió d’un antic corral en un espai familiar on fer-hi festes i celebracions principalment.

Posar en valor tots els elements que caracteritzen l’espai és el punt de partida del projecte juntament amb un pressupost molt reduït. Així, i sota aquestes premises, els treballs es centren en la restauració d’elements com les menjadores, porticons, maçoneria i fabriques mitjançant diverses tècniques: repicat de murs de pedra, respatllat de maons i reparació i i pintat de les menjadores i  porticons.


Pressupost
300€

Date
Category
Reforma, Rehabilitació